Algemene voorwaarden Trainingscentrum TopFit

Lidmaatschap:
– Het lidmaatschap is persoonlijk 

– Het lidmaatschap wordt na afloop automatisch stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
– Een lidmaatschap kan voor het einde van de laatste maand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Reglement, huis- en orderegels:
– De instructies van de instructeur/instructrice dienen te worden gevolgd
– Gemiste lessen in geval van een abonnement voor 1x per week kunnen ingehaald worden binnen een periode van maximaal 2 weken
– Gebruik van een handdoek, om de toestellen of grondmatten te bedekken, is verplicht
– Het consumeren van kauwgom tijdens het trainen is niet toegestaan
– Het dragen van schone schoenen (zolen) is verplicht
– Trainingscentrum TopFit behoudt zich het recht voor om eenieder eenzijdig en zonder opgaaf van reden de toegang tot het centrum te ontzeggen

Betaling via SEPA incasso:
– Betaling van lidmaatschappen vindt, vooraf, plaats via een SEPA incasso
– Bij het niet voldoen van lidmaatschapsgelden staat het Trainingscentrum TopFit vrij om derden te belasten met het nemen van incasso maatregelen. Alle met de incasso maatregelen van de lidmaatschapsgelden gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur
– Restitutie van de contributie is niet mogelijk
– SEPA incasso betalingen gaan per maand

Aansprakelijkheid:
– Trainingscentrum TopFit is niet aansprakelijk voor ongevallen of gezondheidsklachten bij leden. Trainen bij Trainingscentrum TopFit geschiedt op eigen risico. Een lid verklaart zich fit voor het volgen van lessen en trainingen
– Trainingscentrum TopFit is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen. Waardevolle spullen kunnen worden meegenomen in de zaal

Opzegging:
– Een lidmaatschap kan voor het einde van de laatste maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand
– Opzegging van een lidmaatschap kan uitsluitend via de mail naar: gerco@trainingscentrumtopfit.nl